Magazine

Ons magazine verschijnt vier keer per jaar en wordt gemaakt door en voor leden. Met een enthousiaste redactiecommissie wordt ervoor gezorgd dat de input vanuit de leden op een professionele wijze in het magazine terecht komt. Leden worden uitgenodigd om hun inbreng in de vorm van foto’s en verslagen aan te bieden*.

Hier kunt u het Coast Riders magazine terugvinden in digitaal formaat.

De deadlines waarop uw bijdrage kan worden ingeleverd zijn:

 

Magazine 1-2017 Magazine 2-2017 Magazine 3-2017 Magazine 4-2017
magazine 4 wordt in voorjaar 2018 hier geplaatst

*  de redactiecommissie behoudt zich het recht voor om keuzes te maken bij verslagen die over hetzelfde evenement gaan.

 

Magazine 1-2016

Magazine 2-2016

Magazine 3-2016

Magazine 4-2016