Magazine

Ons magazine verschijnt vier keer per jaar en wordt gemaakt door en voor leden. Met een enthousiaste redactiecommissie wordt ervoor gezorgd dat de input vanuit de leden op een professionele wijze in het magazine terecht komt. Leden worden uitgenodigd om hun inbreng in de vorm van foto’s en verslagen aan te bieden. Hieronder een overzicht van de planning:

nummer kopij inleveren voor magazine verwacht
1 22 februari begin maart
2 22 mei begin juni
3 22 augustus begin september
4 22 november begin december

Hier kunt u het Coast Riders magazine terugvinden in digitaal formaat.

Magazine 1-2018

Magazine 2-2018

Magazine 3-2018

Magazine 4-2018

Magazine 1-2017

Magazine 2-2017

Magazine 3-2017

Magazine 4-2017

Magazine 1-2016

Magazine 2-2016

Magazine 3-2016

Magazine 4-2016

*  de redactiecommissie behoudt zich het recht voor om keuzes te maken bij verslagen die over hetzelfde evenement gaan.