Het wegzet systeem

Het principe van het wegzet systeem

Tijdens een Ride Out kan de groep uit elkaar vallen. Om dat op te vangen worden op kruisingen en andere verkeerspunten waar twijfel kan ontstaan over de te volgen richting deelnemers achtergelaten (weggezet) om de achterblijvers de weg te wijzen. Bij rechtdoor worden deelnemers niet weggezet Bij rotondes en kruisingen waar de weg rechtdoor wordt vervolgd zal dus meestal geen deelnemer worden weggezet, tenzij het een onoverzichtelijke situatie is. De algemene regel: geen wegwijzer, dan de weg rechtdoor vervolgen.

Bij het wegzetsysteem bestaat de groep uit:
De “voorrijder”: de Road Captain die de route heeft uitgezet
De “wegzetter“: rijdt achter de voorrijder en “zet” de deelnemers “weg”
De “wegwijzer“: degene die is “weggezet” en het baken is voor de andere deelnemers
De “achterrijders“: zorgen ervoor dat de “wegwijzer”  weer achter in de groep invoegt<

Alle deelnemers aan de ride out kunnen worden aangewezen als wegwijzer. Een deelnemer die wordt weggezet zorgt voor zijn eigen veiligheid bij het innemen van een wachtplaats! Zorg er voor als je bent weggezet dat het verkeer je ruimschoots kan passeren en dat je altijd goed zichtbaar bent.
De achterrijders zijn de laatste rijders die wegwijzers het teken geven dat ze weer kunnen voor de achterrijders kunnen invoegen / aansluiten.

Hoe slaagt het wegzet systeem
De deelnemer die als eerste achter de wegzetter rijdt voegt zich nadat de wegzetter zijn linker arm heeft opgestoken (altijd) naar rechts uit de groep en stelt zich op een veilige en goed zichtbare plaats langs de weg op om de achterblijvers de te volgen richting te wijzen. De deelnemers die achter de weggezette deelnemer rijden geven hem de ruimte en tijd om zich uit de groep te kunnen voegen.
De wegwijzer blijft net zolang wachten op de hem toegewezen plaats tot de achterrijder arriveert. Hierdoor voorkom je dat de achterblijvers door een te vroegtijdig vertrek “verdwalen”.

Als de achterrijder in zicht komt maakt de wegwijzer zich klaar om rustig vóór de achterrijder te kunnen invoegen en zo aan te sluiten bij de achterblijvers. De wegwijzer mag dus niet zomaar ergens in de groep achterblijvers invoegen maar sluit altijd achteraan aan, vóór de achterrijder! Alleen de achterrijder rijdt met zijn passing lights of spots aan en schept daarmee extra duidelijkheid voor de wegzetter doordat het einde van de groep visueel wordt gemarkeerd.

Het wegzet systeem geïllustreerd

Groepsindeling

Houdt te allen tijde onderling een veilige afstand en daar waar de weg dit mogelijk maakt rijdt dan in baksteenformatie. Als een deelnemer direct achter de wegzetter komt te rijden doordat zijn voorganger is weggezet dan behoudt hij zijn positie in de groep. Er is dan welliswaar geen sprake van een baksteenformatie tussen de wegzetter en de volgende deelnemer maar de rust in de groep blijft bewaard en dat is belangrijker. Houdt in zo’n situatie wel meer afstand van de wegzetter zodat je voldoende remwegruimte creëert. Dus de groep herformeert zich dus nooit in een dergelijke situatie!

Afslaan naar rechts

De wegwijzer stelt zich altijd goed zichtbaar op en houdt dus rekening met geparkeerde auto’s, bomen, struiken…etc. die hem aan het zicht kunnen onttrekken. Een bocht naar rechts vraagt meer aandacht om de achterblijvers tijdig de juiste richting te laten kiezen. Stap daarom desnoods af om een beter zichtbare positie in te kunnen nemen.

Afslaan naar links

De wegwijzer stelt zich altijd goed zichtbaar op en houdt dus rekening met geparkeerde auto’s, bomen, struiken…etc. die hem aan het zicht kunnen onttrekken. Een bocht naar rechts vraagt meer aandacht om de achterblijvers tijdig de juiste richting te laten kiezen. Stap daarom desnoods af om een beter zichtbare positie in te kunnen nemen.

 

De allerbelangrijkste regel is:

Denk aan je eigen veiligheid én aan die van een ander! Rijd netjes en beheerst.