Safety

Goed motorrijden is veilig motorrijden. Binnen de H.O.G. en onze vereniging wordt daar heel veel aandacht aan gegeven.  Voor iedere ride out is er aandacht voor de spelregels van veilig rijden.

Ieder jaar wordt een zogenaamd RijVaardigheidsTraining georganiseerd waarin professionals ons trainen in bijzondere verrichtingen. Naast het praktijk gedeelte is er ook veel aandacht voor de theorie. Zo worden wij regelmatig bijgeschoold als het gaat om verkeersinzicht, nieuwe verkeersregels en al wat van toepassing is om veilig aan het verkeer deel  te nemen.

De rallies commissie inspireert ook mensen om een zogenaamde Road Captains training te volgen. Als Road Captain kom je in aanmerking om groepen tijdens een Event of Ride Out te begeleiden

Onze vereniging organiseert ieder jaar voor haar Road Captains een zogenaamde EHBMO avond waar getraind wordt op het verlenen van Eerste Hulp Bij Motor Ongelukken